KOUČINK

ROZHODNI SE PRO ÚSPĚCH!

Pohybuji se v profesionálním sportu od 18 let. Mám zkušenosti, prošel jsem prostředím tvrdé dřiny, odříkání, psychického tlaku, osobních vítězství i proher a selhání. Jsem rodič a dlouholetý trenér a zajímám se o rozvoj lidského potenciálu již mnoho let. Dovedu naslouchat, poradit, podpořit či pomoci nalézat nová řešení a možnosti. Urovnávám vztahy, rozšiřuji pohled na věc, učím rodiče lépe rozumět svým dětem a trenéry více chápat své svěřence. Neustále vyhledávám praxi, možnosti ke vzdělávání, osobnímu posunu, poznání a pochopení. Schůzka s člověkem, který nabídne “jiný úhel pohledu na věc“, může zcela změnit směr vašeho uvažování o situaci, kterou potřebujete vyřešit.

…ty příběhy se opakují:

 • V tréninku vypadám dobře, makám naplno, ale v zápase se nepřiblížím kvalitnímu výkonu
 • Chci se posunout, ale nevím, jak to udělat
 • Trenér na mě “tlačí“, ale já vůbec nechápu, “co“ po mě chce
 • Změnil jsem tým a neumím se integrovat v novém prostředí
 • Necítím se dobře, motivace vadne, nedokážu vytrvat
 • Někdy mám strach, jsem nervózní, nevím si rady s tlakem a očekáváním

…ty příběhy se opakují a vyvolávají podobné otázky:

 • Chci se cítit dobře a bezpečně – Jak se to naučit?
 • Chci zvládat úkoly a situace – Co k tomu potřebuji?
 • Chci vycházet s lidmi a někam patřit – Jak komunikovat s druhými?
 • Chci naplňovat své ambice a dětské sny – Na co se musím koncentrovat?

 

Jak dosáhnout toho, po čem toužím?

 

KOUČOVÁNÍ

…je způsob, jak “vést“ sportovce při uvolňování jeho osobního potenciálu. Krásné přirovnání říká, že koučování je “odhalování možností, jak nepřekážet sám sobě při dosahování výkonu v jakékoli oblasti lidského života“. Je to způsob učení, rozvíjení vlastních silných stránek a posilování osobních zdrojů. Kouč provádí sportovce cestou sebepoznání, které je prvním důležitým krokem k případné změně.

Základní a jediný požadavek pro úspěšné koučování: Můžu Vám pomoct, ale CHTÍT musíte sami.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Chceš-li znát odpověď klikni na otázku!

Jak to, že koučování funguje?

…protože tok informací, doporučení a dobrých rad “z venku“ často vůbec nefunguje. Žiješ svůj osobní životní příběh a tvým největším úkolem a výzvou je naučit se v něm orientovat. Jak ti může někdo poradit, když třeba nikdy nebyl v situaci, kterou prožíváš? Jak může někdo vědět, jak vnímáš a cítíš svůj strach, tíseň či zápasovou úzkost? To, že si o ní “ někdo něco myslí a nějak ji vidí“, vůbec neznamená, že u tebe to bude fungovat stejně jako u něj. Najdi s koučem takovou odpověď, která je pro tebe nejlepší!

Co mi může kouč poradit?

…kouč ti žadnou radu nenabídne. Může ti poskytnout koučovací nástroje, ale jeho hlavní náplní je nastartovat “vnitřní proces učení“, který je tvou přirozeností od narození. Příroda tě vybavila silnými stránkami, duševním zdravím, fungujícím tělem a schopností učit se a naučit se vše, co potřebuješ ke spokojenému prožití svého života. Kouč ti pomáhá spojit se se svými zdroji tak, abys mohl odhalovat svůj vlastní potenciál s elegantní přirozeností, krok za krokem. Nauč se “učit se“ z vlastního výkonu!

Co mě může kouč naučit?

…to, pro co se rozhodneš. Potenciál k učení je doposud neohraničený, můžeš se naučit velmi mnoho. Záleží, kterým směrem “cílíš“, jaké téma či oblast řešíš. Chceš najít klid – můžeš se to naučit. Chceš pochopit svůj strach – můžeš se to naučit. Chceš si vyladit svůj přístup – můžeš se to naučit. Chceš objevit své sebevědomí – můžeš se to naučit. Chceš znát své silné stránky – můžeš se to naučit. Kouč nezodpoví tvé otázky, ale naučí tě hledat a nacházet na ně uspokojivé odpovědi. Koučování – to je postupné uvolňování lidského potenciálu!

SPORTMIND

Součástí mé praxe je práce se sportovním profilem - mentální analýzou sportovce. K tomu využívám moderní diagnosticko-intervenční nástroj od společnosti SPORTMIND jejimž jsem certifikovaným partnerem. 

Co o sobě můžeš zjistit?

 • nakolik realizuješ svůj potenciál
 • kolik máš momentálně energie
 • v jakém rozpoložení se nacházíš
 • jakým způsobem prožíváš určité situace
 • jaké parametry obsahuje tvoje hra

Odhalíš své postoje, role, které jsou ti přirozené a vlastní a také oblasti, které v tobě způsobují tlak či napětí. Zjistíš, jestli jsou pro tebe důležité vztahy a spolupráce nebo jsi spíše osobitý a kreativní typ, který chce jít vlastní cestou.

Máte zájem o koučink nebo jinou mou službu?

Napište mi!

Vaše údaje budou použity pouze k vyřízení této zprávy!

Detaily tvoří výkon!

Souhrn služeb v oblasti sportovní přípravy

Diagnostika

Komplexní diagnostika pohybového aparátu a pohybu!

Testování výkonnosti

Jak na tom jsi?

Koučink

Mentální a výkonnostní rozvoj sportovce

Konzultace a poradenství

Analýza, zhodnocení, navrh řešení

Prehab|Rehab

Tělesně nápravný program!

Periodizace a plánování

Plánování sportovní přípravy

Semináře a přednášky

Seberozvoj a vzdělávání

KONTAKTUJTE NÁS

Máte nějaký dotaz nebo zájem o některou z našich služeb?