DIAGNOSTIKA

Diagnostika pohybového aparátu a pohybu

 

  • Ve spolupráci s fyzioterapeutem Pavlem Pruskem nabízíme službu, komplexní diagnostiku pohybového aparátu, která slouží ke zjištění ,,funkčnosti pohybového systému", odhaluje případné svalové dysbalance a poruchy v základních pohybových vzorech, které mohou mít za následek zranění, přetěžování, bolest či neschopnost dosáhnout maximálního výkonu. 
  • V rámci diagnostiky sportovců využíváme také koncept 3S Diagnostiky
  • Na základě výsledků diagnostiky zhodnotíme váš skutečný stav a v případě zjištění vážnějších dysbalancí a problémů pohybového aparátu navrhneme řešení, nápravné cvičení a případnou další spolupráci. 
  • Zhodnotíme vaší techniku cvičení nebo pohybu, který vykonáváte v rámci sportu nebo své profese. 

 

 

Komplexní diagnostika pohybového aparátu

Komplexní diagnostika zahrnuje souhrnné vyšetření pohybového systému za účelem zjištění aktuálního stavu. V případě výskytu bolesti u klienta hledáme, zda to není příčinou některých svalových dysbalancí a chybného pohybového stereotypu. Na základě výstupu z diagnostiky navrhujeme nastavení pohybového režimu nebo tréninku. V případě bolestí a vážných poruch řešíme nápravný program. 

 

Proč si nechat dělat diagnostiku?

Diagnostika vám ukáže jak na tom aktuálně jste po tělesné a funkčně pohybové stránce. Můžeme díky ní odhalit slabé stránky (různé dysbalance, nestabilitu, přetížení nebo oslabení), predikovat riziko zranění, příčiny bolesti nebo najít důvod neschopnosti dosáhnout určítého výkonu u sportovce. Na základě výstupu diagnostiky jsme schopni cílenějí a více na míru sestavit váš cvičební či tréninkový plán.  V případě bolesti či shledání více problematických oblastí hledámé nápravné řešení. 

Mám zájem o diagnostiku

Vaše údaje budou použity pouze k vyřízení této žádosti!

Detaily tvoří výkon!

Souhrn služeb v oblasti sportovní přípravy

Diagnostika

Komplexní diagnostika pohybového aparátu a pohybu!

Testování výkonnosti

Jak na tom jsi?

Koučink

Mentální a výkonnostní rozvoj sportovce

Konzultace a poradenství

Analýza, zhodnocení, navrh řešení

Prehab|Rehab

Tělesně nápravný program!

Periodizace a plánování

Plánování sportovní přípravy

Semináře a přednášky

Seberozvoj a vzdělávání