Periodizace a plánování

Detaily tvoří výkon!

Fitness plán

Pokud se rozhodneš cvičit nastav si svůj cíl. Každý cíl cvičení vyžaduje určitou metodiku, zatížení, objem, frekvenci atd. Všechny tyto aspekty je vhodné naplánovat do smysluplného celku. Nabízím dlouhodoubou spolupráci a nastavení tréninkových plánů dle vašeho cíle a požadavků. 

Training plan foto

Sportovní přírava

Plánování sportovní přípravy je důležitou součástí progresivního rozvoje sportovce či týmu. Před samotným plánováním je třeba důkladná analýza potřeb a nastavéní cílů pro jednotlivé fáze přípravy. Jde o velice variabilní proces, který vyžaduje pečlivé zhodnocení a nastavení všech složek, výběr vhodných metod a postupů.  Práce nekončí ani po nastavení plánu. V průběhu realizace probíhá neustálé zhodnocování a sledování plnění cílů. Tato služba je založena na spolupráci s trenérem Janem Peršínem z Colliery Sport Academy se kterým rozvíjíme několik projektů zaměřených na rozvoj sportovce. V rámci našich služeb nabízíme konzultaci a nabízíme varianty řešení na míru. Je proces spolupráce, vzájemné komunikace a splnění společného cíle - sestavit jednoduchý a efektivní plán sportovní přípravy!

Jak efektivní je tvůj trénink?

Jak trénuješ? Kam směřuje tvůj trénink? Jak si plánuješ přípravu? Jak hodnotíš, zda se zlepšuješ a dosahuješ maximálního výkonu?

To jsou otázky, které je třeba si položit pokud chceš mít tvoji výkonnost pod kontrolou a chceš s ní aktivně, systematicky a vědomě  pracovat.

Každý trénink by měl směřovat k dosažení stanoveného cíle, k dosažení maximálního výkonu! Cílem trénování je maximálně zvýšit svůj potenciál, který tě přibližuje k vítězství a formuje tě jako se silného konkurenta mezi svými soupeři, kteří mají stejný cíl - být nejlepší!!!

Chtěj mít svůj výkon pod kontrolou! Plánuj si svůj trénink! Trénuj dle fungujících metod a postupů! Posunuj své hranice nejen v aktuálním sportovním výkonu na soutěži, ale i v tréninku a ve všech oblastech, které k němu vedou (síla, rychlost, výbušnost, vytrvalost, mentální příprava, regenerace atd.).

 

Systém sportovní přípravy

Tento diagram znázorňuje ucelený systém budování vaší výkonnosti. Obsahuje podstatné systematicky propojené složky, které se vzájemně prolínají, souvisí spolu a jsou všechny důležité, má-li váš trénink směřovat k rozvoji maximální výkonnosti, kvality pohybového projevu (technika, dovednosti) a minimalizaci rizika zranění!

Střed kruhu (červený text) obsahuje přístup k celkové životosprávě, starost o tělo z hlediska funkce, výuku dovedností, zlepšení techniky cvičení a pohybovou přípravu (,,P”) na náročnější cvičení - ,,T" tréninky!! 

Obvod kruhu vyjadřuje jednotlivé tréninkové jednotky (,,T") zaměřené na rozvoj jednotlivých schopností (síla, rychlost,, výbušnost, atd.).

Tréninky jsou propojeny do kruhu, navazují na sebe, jsou systematicky uspořádány (plánování přípravy) a směřují k dosažení co nejlepší výkonnosti (daného cíle).

Sbíhají do bodu s označením ,,DKT", což symbolizuje fázi v tréninku, kdy je třeba před vstupem do další fáze zjistit aktuální stav a funkčnost našeho těla (Diagnostika), zkontrolovat a zhodnotit průběh přípravy (Kontrola) a otestovat aktuální výkonnost (Testování).

Moderní metody pro zvýšení výkonnostního potenciálu

Víte jak jste mentálně nastavení pro trénink a jak efektivní je váš trénink? Pomocí metod SportMind a mySASY získáte jedinečné vědecky ověřené nástroje pro monitoring své mentální a fyzické výkonnosti.  

Máte zájem o tréninkový plán? 

Napište mi!

Detaily tvoří výkon!

Souhrn služeb v oblasti sportovní přípravy

Diagnostika

Komplexní diagnostika pohybového aparátu a pohybu!

Testování výkonnosti

Jak na tom jsi?

Koučink

Mentální a výkonnostní rozvoj sportovce

Konzultace a poradenství

Analýza, zhodnocení, navrh řešení

Prehab|Rehab

Tělesně nápravný program!

Periodizace a plánování

Plánování sportovní přípravy

Semináře a přednášky

Seberozvoj a vzdělávání