Výkon není náhoda!

Ano, Tvůj výkon není náhoda! Je to výsledek určité strategie, mapy, podle které se orientuješ a podle níž se chováš a jednáš. No jo, ale co když se v té mapě vůbec nevyznáš? Co když vůbec nevíš, kdo jsi, co umíš, v čem jsi dobrý a zároveň, co Tě limituje a vzdaluje od optimálního výkonu?

Kdo absolvoval přednášku Výkon není náhoda! (4.11.2018), ten se ve své mapě mnohem lépe orientuje. Získal informace, inspiraci a ucelený pohled na téma podávání  výkonu nejen ve sportu. Lépe také rozumí tomu, proč jiní lidé, např.jeho tréninkoví svěřenci, nejsou schopni podat skvělý výkon právě ve chvílích, kdy se to od nich očekává…

Jak to děláš, když hraješ bez zábran, s křídly na zádech, čistou myslí a uvolněným tělem? Umíš si tento stav navodit právě když to potřebuješ? Asi těžko. Nedá se vynutit ani určit na povel. Dá se však posilovat pravděpodobnost, že se bude opakovat častěji! Člověk je bytost učenlivá a může v sobě pěstovat ledasjakou dovednost – například dovednost podávat optimální výkon ve chvílích, kdy to od sebe on sám i jeho okolí očekává. Musí jen chtít. Vlastně nemusí.  Může, pokud chce. Výkon se nedá vynutit, řídit ani kontrolovat z venku. To se prostě musíš rozhodnou zevnitř!

Jak to, že Tě zaskočí nervozita právě v okamžiku, kdy si to nepřeješ? A jak s ní umíš naložit? Téma přednášky nebylo jen sportovní. Jedná se o princip. O princip, jak umět ovládnout a nasměrovat sám sebe, pochopit nároky vlastních překážek a situací, které požíváš. Například písemka z matematiky je situací, kdy chceš podat optimální výkon. Co tě limituje, že jsi s roztřesenou rukou nedokázal zvládnout příklady, které doma, v klidu, zvládáš zcela běžně? Pozlobil tě tlak a strach? Nebo Tě opakovaně přemohl stud před celou třídou, když učitelka zkoušela u tabule? To je princip. Chtěl jsi podat optimální výkon a ono se to jaksi nepovedlo. Zradila tě vlastní mapa, nevyšla strategie a výsledek se rozplynul v napětí, tlaku a nenaplněném očekávání…

Každý z nás chce uspět. Nosíme v sobě svá vlastní měřítka spokojenosti a neznám nikoho, kdo by chtěl opakovaně selhávat. Selhání je nutné, abychom pochopili. Jak však nakládáme se zkušeností, která nám selhání plyne? Jak se z ní učíme a poučíme pro příště? Odpovím jednoduše: často nijak. Opakovaně naši zkušenost hodnotí a komentuje okolí, nárokuje si od nás uspokojení jejich měřítek a způsobuje jen další stres a tlak. Co kdyby ses naučil pracovat se svou zkušeností Ty sám? Co kdyby ses zastavil, prohlédl si svůj výkon vlastníma rentgenovýma očima a poučil se pro další situaci, ve které budeš chtít být opět úspěšný?

Výkon není náhoda! Tvůj úspěch je odrazem Tvého výkonu. Úspěch tedy nemusí být náhoda?

Zeptám se znovu: Umíš posilovat pravděpodobnost, že uspěješ???

Mnoho štěstí na Tvé cestě přeje Michal